Budownictwo wodne

Firma Creati-Pro specjalizuje się w projektowaniu obiektów związnych z budownictwem wodnym i melioracyjnym oraz gospodarką wodną.
Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz przynależymy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gdy zachodzi taka potrzeba współpracujemy z naszymi wieloletnimi partnerami: geodetami, projektantami innych branż, specjalistami oraz ekspertami. Współpraca ta pozwoli nam zaoferować Państwu kompleksowe i profesjonalne usługi.

Nasze projekty wykonujemy na terenie całego kraju.

Zakres naszych usług

W ramach naszej działalności wykonujemy kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze oraz koncepcje programowo-przestrzenne, operaty wodnoprawne, ekspertyzy, kosztorysy, oceny stanu technicznego itp.

Projektujemy m.in.:

  • jazy i zastawki
  • małe elektrownie wodne MEW
  • przepusty
  • przepławki dla ryb
  • odwodnienia gruntów, obiektów, drenaże
  • systemy nawadniające (grawitacyjne i automatyczne)
  • mnichy i syfony
  • regulacje rzek, rowów i kanałów
  • zbiorniki retencyjne
  • zbiorniki rekracyjne