Inwentaryzacja budowlana

Informacje ogólne

Inwentaryzacja budowlana jest to pomiar rzeczywistego stanu obiektu budowlanego a następnie przedstawienie wyników pomiarów w formie opracowania złożonego z części graficznej i opisowej. Nasze opracowanie oprócz standardowych części składa się również z bogatej dokumentacji fotograficznej (w wersji drukowanej i elektronicznej), a także na życzenie Klienta z dokumentacji video. Dzięki temu osoba otrzymująca nasze opracowanie może dokładnie poznać inwentaryzowany obiekt.

W skład dokumentacji fotograficznej wchodzą: szczegółowe zdjęcia obiektu, zdjęcia otoczenia oraz wszystkie inne elementy, na które zwrócił nam uwagę inwestor.

Naszą specjalizacją jest inwentaryzacja wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych, przepustów, jazów, elektrowni wodnych, pompowni itp. Duże doświadczenie i odpowiedni do tego typu zleceń sprzęt sprawia, że wykonywane przez nas inwentaryzacje cechuje wysoka jakoś i rzetelność. Doskonale znamy się na przeprowadzaniu takich pomiarów, dlatego wyróżniamy się spośród innych firm oferujących tego typu usługi.

Oprócz inwentaryzacji powyższych obiektów świetnie sprawdzamy się w budownictwie ogólnym m.in. budownictwie mieszkaniowym, biurowym itp.

Inwentaryzacja budowlana wymagana jest m.in. przy planowaniu wykonania remontu, przebudowy obiektu budowlanego lub przy rozbiórce budowli.

Inwentaryzacja urządzeń wodnych – budowli hydrotechnicznych

Inwentaryzacja budowli wodnych jest procesem bardziej skomplikowanym niż inwentaryzacja obiektów tradycyjnego budownictwa. Najczęściej takie obiekty znajdują się w trudno dostępnym terenie – podmokłym, zarośniętym, bez drogi dojazdowej. W związku z tym nie każdy podejmuje się takiego zlecenia.

Pomimo tych trudności nasz zespół wyspecjalizował się w tego typu pracach. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w tego typu zadaniach oraz odpowiedni sprzęt, który pomaga nam wykonać jak najdokładniejsze pomiary w terenie.  Oprócz szkiców i mapy poglądowej, przygotowujemy dokumentację fotograficzną (oraz na życzenie klienta dokumentacje video) oraz opis obiektu. W trakcie inwentaryzacji możemy pobrać próbki (np. wody) do dalszych badań oraz dokonać oceny stanu technicznego budowli.