Kosztorysy budowlane, przedmiary robót

Rodzaj dokumentacji kosztorysowej

 • Przedmiary robót
 • Kosztorysy (uproszczone lub szczegółowe)
  • Inwestorskie
  • Ofertowe
  • Przetargowe
  • Powykonawcze
 • Kosztorysy dla banków
 • Aktualizacje kosztorysów
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB)
 • Wartość Kosztorysowa Inwestycji  (WKI)
 • Zbiorcze Zestawienie Kosztów Inwestycji  (ZZK)
kosztorys-kosztorysowanie-kosztorysy-instalacyjne-budowlane-inwestorskie-ofertowe

Jak sporządzamy kosztorysy

Korzystając z naszych usług uzyskują Państwo dostęp do szybkiej i profesjonalnej obsługi kosztorysowej na bazie aktualnych cen. Zapewniamy kompleksową kalkulację kosztorysową, każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Kosztorys sporządzamy w oparciu o dokumentacje techniczną (rysunki, specyfikacje, opisy techniczne, przedmiary). Kosztorysy oferujemy w formie drukowanej lub elektronicznej (w postaci plików pdf, doc, docx, ath, xls, xlsx). Pracujemy na oprogramowaniu firmy Athenasoft – Norma Pro

Naszą ofertę kierujemy do biur projektowych, inwestorów państwowych, inwestorów prywatnych, firm budowlanych, remontowych i wykonawczych oraz innych podmiotów gospodarczych.

W celu szczegółowych informacji (dotyczących ceny, terminu realizacji) prosimy o kontakt.

kosztorys-kosztorysowanie-kosztorysy-instalacyjne-norma-budowlane-inwestorskie

Nasza specjalizacja – kosztorysy instalacyjne

Naszą specjalizacją są zwłaszcza kosztorysy budowlane w branży instalacyjnej.
Dzięki współpracy z inżynierem budownictwa, kosztorysantem instalacji z ponad 30 letnim doświadczeniem oraz rzeczoznawcą kosztorysowym (wpisanym do Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych) jesteśmy w stanie zaoferować opracowania kosztorysowe najwyższej jakości.

Wieloletnia znajomość rynku budowlanego oraz współpraca z producentami oraz hurtowniami budowlanymi sprawiają, że nasza dokumentacja wyróżnia się na tle konkurencyjnych firm. Nasze opracowania charakteryzują się starannością, rzetelnością oraz miarodajną wyceną kosztów procesu budowlanego, co zostało docenione przez wielu naszych stałych klientów.

Dotychczasowi zleceniodawcy robót kosztorysowych

 • inwestorzy indywidualni (wycena kosztów budowy, remontów domów oraz mieszkań dla banków),
 • inwestorzy instytucjonalni (przedsiębiorstwa i instytucje publiczne – wycena robót budowlanych i remontów),
 • wspólnoty mieszkaniowe (wycena robót remontowych)
 • przedsiębiorstwa budowlane (wycena robót budowlanych na potrzeby sporządzania ofert przetargowych)
 • biura projektowe (sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przetargowych, wykonywanie przedmiarów robót).