Projekt przyłącza wodociągowego

Informacje ogólne o projektowaniu przyłączy wodociągowych

Wykonamy dla Państwa kompleksowy projekt przyłącza wodociągowego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz formalnościami. Korzystając z naszych usług możecie Państwo całkowicie zapomnieć o jakichkolwiek problemach związanych z uzyskaniem dostępu do wody z wodociągu. Nasze doświadczenie oraz znajomość branży pozwolą na szybkie podłączenie się do sieci wodociągowej. Zapewniamy solidne i profesjonalne wykonanie zlecenia.

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest woda do celów budowlanych oraz normalnego użytkowania nieruchomości, dlatego też szczególną uwagę przykładamy do wykonania zlecenia w jak najkrótszym czasie. .

Cena wykonania projektu przyłącza wodociągowego jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia, lokalizacji lub innych pomiarów oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyjściowymi.

Zakres dokumentacji – projektu przyłącza

W ramach przygotowania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego załatwimy takie formalności jak:

  • uzgodnienie trasy przyłącza z zespołem ds. koordynacji (uzgodnienie ZUDP)
  • uzgodnienie z zarządcą drogi
  • uzgodnienie z właściwym zakładem wodociągów (m.in. Aquanet, PUK Komorniki, PUK Bytkowo-Rokietnica)
  • sporządzenie projektu przyłącza wodociągowego

Ponadto jeśli będą Państwo zainteresowani możemy zająć się pozostałymi formalnościami takimi jak:

Wycena prac projektowych oraz uzgodnień

Cena wykonania projektu przyłącza wodociągowego jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia, lokalizacji lub możliwości napotkania innych trudności oraz po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyjściowymi.

Inwestor może wybrać jedną spośród dwóch przygotowanych przez nas wycen: pełnej lub częściowej.

Obszar działania

Ponieważ projekty przyłączy wodociągowych  nie są dość złożonym zadaniem projektowym, to staramy się je wykonywać w najbliższych nam rejonach Poznania i okolic. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najkorzystniejsze ceny oraz szybkość wykonywania zleceń.  Wielokrotne uzgadnianie dokumentacji z lokalnymi zakładami wodociągowymi pozwoliło nam zorientować się na co poszczególne instytucje kładą największy nacisk. Jest to bardzo istotny element ponieważ znacznie przyspiesza to cały proces inwestycyjny.

Nasze usługi projektowe świadczymy dla całego Poznania oraz  pobliskich gmin i miast – Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne

Przyłącze wodociągowe. Poznań, Luboń, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Kórnik, Dopiewo, Stęszew, Kórnik, Mosina, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Kostrzyn
Przyłącze wodociągowe, przyłącze wody - schemat. Poznań, powiat poznański. Projekt przyłącza.

Przyłącze wodociągowe – najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z Ustawą z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Koszt wykonania przyłącza wodociągowego pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
Do wykonania projektu przyłącza wodociągowego potrzebujemy następujące materiały:

  • aktualną mapę do celów projektowych (jeśli nie posiadają Państwo takiej mapy, to współpracujący z nami geodetą może ją dla Państwa wykonać),
  • warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej wydane przez gestora sieci (w razie ich braku możemy wystąpić o nie za Państwa),
  • plan zagospodarowania terenu działki do której wykonane ma być przyłącze wody,
  • jeśli wodomierz ma zostać zlokalizowany w budynku planowanym lub istniejącym potrzebne są rysunki projektowe z rzutem budynku gdzie pokazane jest pomieszczenie przewidziane do instalacji wodomierza.
Po zebraniu wszystkich potrzebnych materiałów potrzebujemy zaledwie kilku dni do wykonania kompletnego projektu przyłącza wodociągowego.

Przybliżony termin realizacji poszczególnych uzgodnień, często jest od nas niezależny, tylko od instytucji do których wysyłamy materiały do uzgodnień. Jednakże dzięki naszemu doświadczeniu możemy, w przybliżeniu określić realny czas potrzebny do wykonania wszystkich formalności.

Uzgodnienie ZUDP dla powiatu poznańskiego w Starostwie Powiatowym – ok. 3-4 tygodnie, uzgodnienie ZUDP dla miasta Poznań w GEOPOZ-ie – 1-1,5 miesiąca (równolegle występujemy o pozostałe uzgodnienia – m.in. z zarządcami drogi przez którą przebiegać będzie przyłącze wodociągowe).
Po uzupełnieniu projektu o uwagi zawarte w uzgodnieniach składamy projekt do zarządcy sieci wodociągowej, w przypadku Aquanetu może to potrwać ok. 1-1,5 miesiąca, natomiast dla pozostałych zakładów wodociągowych termin ten często jest krótszy.

Jeśli posiadają państwo ogród i jednocześnie ścieki odprowadzane są za pomocą kanalizacji to warto przemyśleć założenie dodatkowego opomiarowania wody do celu podlewania ogrodu. Dzięki temu woda zużyta do podlewania ogrodu nie będzie wliczana do opłat za kanalizację. Dzięki takiemu zabiegowi możemy znacznie obniżyć rachunki za wodę – zwłaszcza w okresie letnim. Czym większy ogród, tym większe będą oszczędności. Takie dodatkowy wodomierz można uwzględnić już podczas projektowania głównego przyłącza wodociągowego – dzięki temu unikniemy dodatkowych opłat za projekt oraz za wykonanie instalacji w przyszłości.

Opinie naszych klientów o wykonanych projektach przyłączy

Przyłącze wody, wodociągowe Luboń, Aquanet
Przyłącze wody, sieć wodociągowa, Kórnik, Aquanet
Przyłącze wodociągowe, Poznań, Aquanet
Zlecony projekt przyłącza wody do budynku jednorodzinnego w Luboniu został wykonany kompleksowo i zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.
(…) W związku powyższym polecam biuro projektowe Creati-Pro Michał Ludwiczak do wykonywania projektów przyłączy wodociągowych.
Lucyna Giese
(…) firma uzyskała decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodniła projekt sieci wraz z przyłączem w firmie Aquanet, przygotowała wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym.
(…) Prace projektowe zostały wykonane kompleksowo
Natalia Kołazińska
Potwierdzam, że firma Creati-Pro Michał Ludwiczak wykonała i uzgodniła projekt przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego.
(…) Wykonane usługi firma Creati-Pro zrealizowała profesjonalnie. Wszystkie prace zostały wykonane rzetelnie.
Grzegorz Zech