Inwestor zastępczy – project menager

Marzysz o wybudowanie własnego domu,  ale nie  masz czasu na realizację projektu i załatwianie koniecznej dokumentacji? – Zrobimy to za Ciebie! Szeroka znajomość rynku oraz współpraca z hurtowniami pozwolą nam znacznie ograniczyć koszty Państwa budowy.

Nie do końca wiesz od czego zacząć,  a może nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z budownictwem? To oznacza, że potrzebujesz naszej pomocy w postaci Inwestora Zastępczego. Przejmiemy za Ciebie wszystkie możliwe obowiązki i kompleksowo poprowadzimy realizację inwestycji.

Dom to miejsce, w którym  spędzisz wiele lat swojego życia, nie pozwól zatem na to żeby kojarzyło się ono z ciągłymi usterkami i nieprzemyślanymi decyzjami .  Unikniesz tego dzięki naszemu dużemu doświadczeniu.

Inwestor zastępczy, własny dom tanim kosztem, doradztwo budowlane

Czym zajmuje się Inwestor Zastępczy – czyli co możemy za Ciebie zrobić.

Inwestor zastępczy, budowa domu, prowadzenie budowy, doradztwo budowlane

Oferujemy usługi: począwszy od wyboru działki budowlanej, aż do odebrania gotowego budynku z pięknym ogrodem. Oczywiście zakres naszej działalności nie musi być tak szeroki. Pomagamy  również w wybranych aspektach budowy, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Poniżej podzieliśmy na grupy wybrane ważniejsze zadania, z którymi musi się zmierzyć inwestor. Są to czynności, które możemy wykonać my, wyręczając Państwa. Oczywiście lista prac, którymi się zajmujemy jest znacznie szersza i bardziej szczegółowa.  Każda budowa jest niepowtarzalnym i indywidualnym procesem, dlatego rodzaj problemów z którymi przyjdzie nam się zmierzyć nie zawsze będzie taki sam. Tylko od Państwa zależy, w jakim stopniu zlecicie nam zaangażowanie się w budowę. Możemy poprowadzić całą inwestycję kompleksowo od początku do końca lub zająć się tylko wybranymi jej aspektami.

Aby zapoznać się listę zadań, proszę kliknąć w interesującą Państwa tematykę.

 • znalezienie terenu pod planowaną inwestycję
 • doradztwo w procesie zakupu gruntu;
 • analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo – wodnych
 • analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
 • inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
 • wybór wykonawcy prac geologicznych i geodezyjno-kartograficznych i zawarcie z nim umowy,
 • współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,
 • opracowanie koncepcji inwestycji
 • wybór projektanta i podpisanie z nim umowy o prace projektowe i nadzór autorski,
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji,
 • zebranie i przekazanie projektantowi wszystkich danych oraz dokumentów niezbędnych do projektowania
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, kosztorysowej;
 • uzyskanie pozwolenia na budowę i wszystkich wymaganych przez urząd dokumentów (zgody konserwatora zabytków, zarządcy dróg publicznych, itp.),
 • współudział lub samodzielne opracowanie budżetu inwestycji,
 • wyceny budowlane do otrzymania kredytu bankowego
 • opracowanie harmonogramów prac
 • organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • opracowanie wyników postępowania, rekomendacja Wykonawcy,
 • negocjacje umów;
 • wybór wykonawcy, zawarcie z nim umowy i przekazanie mu kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
 • sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wykonywanie obmiarów na budowie
 • zamówienie i odbiór potrzebnych materiałów i urządzeń
 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw,
 • wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy,
 • powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót,
 • wycena obiektów na podstawie założeń projektowych wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
 • przekazanie placu budowy
 • kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;
 • nadzór inwestorski nad wykonawcami wszystkich branż
 • weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót
 • kontrolę i koordynację cyklu inwestycyjnego,
 • kontrola zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i
 • archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;
 • współpraca z projektantem – kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;
  zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji od wykonawcy robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;
 • kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót;
 • żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
 • wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
 • informowanie na bieżąco zleceniodawcy o przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego
 • przeprowadzanie odbiorów częściowych,
 • dokonanie odbioru końcowego,
 • przygotowanie dokumentów do złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu budowy
 • przekazanie zleceniodawcy obiektu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów,
 • Nadzór oraz koordynacja robót wykończeniowych
 • Zakup materiałów budowlanych
 • Koordynacja pomiędzy zamawiającym a architektem wnętrz
 • Koordynacja pomiędzy zamawiającym a architektem ogrodu
 • Zakup mebli oraz innego wyposażenia (AGD, RTV)
 • Montaż mebli, sprzętu AGD
 • Prace związane z urządzeniem ogrodu, małą architekturą ogrodową, systemami nawadniania itp.
 • Prace związane z wykonaniem ogrodzenia, ułożeniem kostki brukowej itp.
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z robotami budowlanymi oraz wykończeniowymi, możemy zająć się pracami związanymi z codziennymi użytkowaniem. Są to m.in.:

 • Pielęgnacja ogrodu – koszenie trawników, przycinanie roślin, sprzątanie liści, podlewanie, nawożenie.
 • Roboty porządkowe – sprzątanie, odkurzanie, mycie okien itp.
 • Prace konserwacyjne
 • Odśnieżanie chodników

Inwestor zastępczy – cennik

Cena za nasze usługi jest ustalana indywidualnie w zależności m.in. od wymagań zleceniodawcy. Abyśmy mogli przedstawić szczegółowe propozycje wyceny musimy zapoznać się z Państwa wymaganiami, oraz oczekiwaniami dotyczącymi zakresu zadań jakie zostaną nam powierzone.

Pomimo tego, że korzystanie z naszych usług na pierwszy rzut oka wydaje się dodatkowym wydatkiem, to tak naprawdę w ogólnym rozliczeniu koszt całej inwestycji może okazać się dużo niższy niż bez naszej pomocy.

Jak to możliwe?

 • Po pierwsze jesteśmy w stanie wynegocjować na wiele materiałów budowlanych kilkudziesięciu procentowe rabaty.
 • Po drugie współpracujemy z wieloma doświadczonymi projektantami i wykonawcami, którzy oferują nam konkurencyjne ceny. Dodatkowo część prac możemy wykonać we własnym zakresie. Dzięki temu, że jesteśmy zaangażowani w daną inwestycje, możemy zaoferować najniższe możliwe ceny.
 • Po trzecie eliminujemy wiele błędów, które mogą zostać popełnione przez niedoświadczonego Inwestora. Naprawa tych błędów nierzadko wiąże się ze sporym wydatkiem finansowym.
 • Po czwarte jeździmy do urzędów, hurtowni budowlanych, sklepów, na plac budowy – każdy wyjazd to oprócz zaoszczędzonego czasu to także zaoszczędzone pieniądze.
 • Po piąte wyręczamy w wielu czynnościach naszych klientów – a jak wiadomo czas to pieniądz.
Inwestor zastępczy, tania budowa domu i mieszkania, prowadzenie budowy, remontu

Ale to nie wszystko.

Korzyści finansowe mogą Państwo również odczuć przez wiele lat po zakończeniu budowy. Znajomość rynku pozwoli nam wybrać nowoczesne i energooszczędne technologie, a Państwo zyskacie więcej pieniędzy.

Skontaktuj się z nami, razem ustalimy satysfakcjonującą ofertę.

Oferta dla osób ceniących czas lub przebywających za granicą

wielka brytania budowa domu inwestor zastepczy
niemcy budowa domu inwestor zastępczy
francja budowa domu inwestor zastępczy

Chcesz po powrocie do Polskie przyjechać do gotowego domu. Czy może chcesz w spokoju skupić się na zarabianiu pieniędzy, kiedy w tym samym czasie będzie budowany, Twój dom? A może po prostu cenisz swój czas, a wolne chwile chcesz spędzać na czymś przyjemniejszym niż jeżdżeniu po urzędach czy sklepach budowlanych.

Oferujemy nowoczesne rozwiązania, dzięki którym pomimo tego, że nie będzie Ciebie na budowie, będziesz ze wszystkim za bieżąco. Całą budowę będziesz obserwować dzięki raportom fotograficznym o wysokiej rozdzielczości oraz filmom video w jakości HD. Wszystkie dokumenty, które zostaną zebrane podczas budowy, zostaną zeskanowane oraz skatalogowane.

Wszelkie materiały, które zostaną zebrane podczas prac będą przekazywane na bieżąco w wygodnej dla Ciebie formie np. za pośrednictwem e-mail, w chmurach (typu Dysk Google, Dropbox), YouTube lub albumy on-line.

Dla ułatwienia współpracy oprócz wszystkich tradycyjnych rozwiązań oferujemy także takie, które świetnie sprawdzają się za granicą np. połączenia Skype, płatności PayPal itd. Dzięki temu będąc nawet tysiące kilometrów od budowy możesz widzieć na żywo co się na niej dzieje i podejmować decyzje.

Skype, inwestor zastępczy, budowa własnego, kierowanie budową online                  Inwestor zastępczy, budowa własnego domu, płatność on-line.